SÁCH CỦA VIỆT NAM NLP COACHING

BỘ SÁCH GIÚP BẠN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA BÁN HÀNG ĐỈNH CAO BẰNG NLP

Chào…..
Chúng tôi đã tổng hợp thành bộ tài liệu huấn luyện BÁN HÀNG gồm những công cụ, kỹ thuật, quy trình, kịch bản bí mật của Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao bằng NLP, nó bao gồm:

1.Kỹ thuật đọc vị ngôn ngữ khách hàng

2.Kỹ thuật đọc vị thần thái, cảm nhận giác quan khách hàng

3.Kỹ thuật đọc vị chuyển động mắt, để biết khách hàng nói thật hay nói dối

4.Kỹ thuật đọc vị “tử huyệt” tiếp nhận thông tin của khách hàng

5.Kỹ thuật thuyết trình đỉnh cao bằng NLP

6.Kỹ thuật hóa giải kháng cự, từ chối bằng “Khung đồng thuận” – giành chiến thắng 100% trong các cuộc bán hàng

7.Kể chuyện ẩn dụ – Kỹ thuật thuyết phục khách hàng uy lực trong bán hàng

tìm hiểu thêm

BỘ SÁCH GIÚP BẠN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA BÁN HÀNG ĐỈNH CAO BẰNG NLP

Chào…..
Chúng tôi đã tổng hợp thành bộ tài liệu huấn luyện BÁN HÀNG gồm những công cụ, kỹ thuật, quy trình, kịch bản bí mật của Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao bằng NLP, nó bao gồm:

1.Kỹ thuật đọc vị ngôn ngữ khách hàng

2.Kỹ thuật đọc vị thần thái, cảm nhận giác quan khách hàng

3.Kỹ thuật đọc vị chuyển động mắt, để biết khách hàng nói thật hay nói dối

4.Kỹ thuật đọc vị “tử huyệt” tiếp nhận thông tin của khách hàng

5.Kỹ thuật thuyết trình đỉnh cao bằng NLP

6.Kỹ thuật hóa giải kháng cự, từ chối bằng “Khung đồng thuận” – giành chiến thắng 100% trong các cuộc bán hàng

7.Kể chuyện ẩn dụ – Kỹ thuật thuyết phục khách hàng uy lực trong bán hàng

tìm hiểu thêm

BỘ SÁCH GIÚP BẠN TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA BÁN HÀNG ĐỈNH CAO BẰNG NLP

Chào…..
Chúng tôi đã tổng hợp thành bộ tài liệu huấn luyện BÁN HÀNG gồm những công cụ, kỹ thuật, quy trình, kịch bản bí mật của Nghệ thuật bán hàng đỉnh cao bằng NLP, nó bao gồm:

1.Kỹ thuật đọc vị ngôn ngữ khách hàng

2.Kỹ thuật đọc vị thần thái, cảm nhận giác quan khách hàng

3.Kỹ thuật đọc vị chuyển động mắt, để biết khách hàng nói thật hay nói dối

4.Kỹ thuật đọc vị “tử huyệt” tiếp nhận thông tin của khách hàng

5.Kỹ thuật thuyết trình đỉnh cao bằng NLP

6.Kỹ thuật hóa giải kháng cự, từ chối bằng “Khung đồng thuận” – giành chiến thắng 100% trong các cuộc bán hàng

7.Kể chuyện ẩn dụ – Kỹ thuật thuyết phục khách hàng uy lực trong bán hàng

tìm hiểu thêm